Analityka

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów oferujemy:

  • tabele przewodnictwa (konduktometryczne) dzięki którym możliwe jest dokładne procentowe (wagowe lub objętościowe) dozowanie środków czyszczących
  • tabele przewodnictwa dla indywidualnych receptur środków czyszczących
  • wykonywanie badań pozostałości środków powierzchniowo czynnych, tenzydów po procesie mycia i płukania w siedzibie naszej firmy
  • zwalidowane metody analityczne spektrofotometryczne, kolorymetryczne na oznaczanie pozostałości detergentów
  • zwalidowane metody analityczne konduktometryczne na oznaczanie pozostałości środków myjących
  • transfer metod analitycznych na oznaczanie pozostałości środków myjących w Państwa firmie na Państwa sprzęcie
  • opracowanie nowych receptur i badanie własności środków myjących
  • opracowanie indywidualnych receptur dostosowanych do Państwa indywidualnych procesów mycia
  • opracowanie i walidacja indywidualnych metod analitycznych na oznaczanie pozostałości środków myjących według Państwa życzenia
  • opracowanie i walidacja indywidualnych metod analitycznych na oznaczanie pozostałości substancji domywanych według Państwa życzenia

Jesteśmy producentem profesjonalnych środków czystości oraz wszelkich środków czyszczących, a także chemii czyszczącej przemysłowej. Eco Shine – chemia czyszcząca zapraszamy!