Higiena rąk

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat prawidłowej higieny rąk. Tekst prezentuje odpowiednią technikę mycia rąk oraz zagrożenia jakie niesie nieprzestrzeganie zasad higieny. Artykuł może stanowić materiał szkoleniowy pracowników w gastronomii i przemyśle spożywczym.

Załączniki:

Jesteśmy producentem profesjonalnych środków czystości oraz wszelkich środków czyszczących, a także chemii czyszczącej przemysłowej. Eco Shine – chemia czyszcząca zapraszamy!